P 产品目录 RODUCT
P 产品展厅 RODUCTS
Natural: Ixef 1022/0008
物品单位 价格 品牌
千克 45 SW
  • 货号:200
  • 发布日期: 2023-02-10
  • 更新日期: 2023-03-21
产品详细说明
品牌 SW
货号 200
牌号 1022/0008
型号 1022/0008
品名 PAMXD6
外形尺寸 100
产品用途 配件
生产企业 中国
是否进口

Natural: Ixef 1022/0008 IXEF 1022是50%玻纤增强通用型聚芳酰胺化合物,具有极高的强度和刚性、优秀的表面光泽度,以及优良的耐蠕变性。 IXEF 1022/ 0006(天然)和IXEF 1022 / 9006(黑色)均符合ISO 10993标准规定的低暴露(不到24小时) 医疗用品。 IXEF树脂非常适合接触冷水的用品。 Ixef 1022可与食品接触,黑色( Ixef 1022/9006)和本色( Ixef 1022/ 0006)均符合欧洲10/2011/EC标准。 Ixef 1022也符合下列欧洲用水审批标准:法国肯定列表( FPL) :Ixef 1022年/ 0006 (本色)和Ixef 1022 /0008 (本色); KTW(冷水) :Ixef 1022年/ 0006 (本色)和Ixef1022/9066(黑色);ACS: Ixef 1022/9066(黑色) 。 - 黑色:1022/9006 (ISO 10993 compliant) 和 Ixef 1022/9008

-本色: 1022/0006 (ISO 10993 compliant) 和 Ixef 1022/0008

-有其它色可供

  • 客户可自行着色

联系方式
手机:13922979590
电话:0769-88768228
手机访问官网