P 产品目录 RODUCT
P 产品展厅 RODUCTS
B3 V2 A BK 9005/L B3 V0 OR 2003/J
物品单位 价格 品牌
千克 42 B3 V2 A BK 9005/L
  • 货号:200
  • 发布日期: 2022-06-27
  • 更新日期: 2023-06-02
产品详细说明
品牌 B3 V2 A BK 9005/L
货号 200
牌号 B3 V2 A BK 9005/L
型号 B3 V2 A BK 9005/L
品名 PPA
外形尺寸 B3 V2 A BK 9005/L
产品用途 配件
生产企业 B3 V2 A BK 9005/L
是否进口

B3 V2 A BK 9005/L B3 V0 OR 2003/J 

塞纳尼斯尼龙《原屹立尼龙NILIT》PA66(FRIANYL)规格一览表

产品 用途 性能特点 种类
Celstran    CFR-TP PA6 CF60-03 体育用品;   工业应用; 汽车领域的应用 良好抗撞击性;   良好的加工性能; 韧性良好; 高强度 PA6
Celstran    CFR-TP PA6 GF60-03 体育用品;   工业应用; 汽车领域的应用 良好抗撞击性;   良好的加工性能; 韧性良好; 高强度 PA6
Celstran    PA6-CF50-12 AD3002 Black

PA6
Celstran    PA6-GF30/CF20-13 AD3002 Black

PA6
Celstran    PA6-GF30-01

PA6
Celstran    PA6-GF40-01

PA6
Celstran    PA6-GF40-01 AF3001 Natural

PA6
Celstran    PA6-GF40-03
热稳定性 PA6
Celstran    PA6-GF50-01

PA6
Celstran    PA6-GF50-03
热稳定性 PA6
Celstran    PA6-GF60-01

PA6
Celstran    PA6-GF60-01 AC3005 GRAY

PA6
CoolPoly    D3612
导热; 绝缘 PA6
CoolPoly    E3609
导电; 导热;   电磁屏蔽 (EMI); 射频屏蔽 (RFI) PA6
CoolPoly    E3617

PA6
CoolPoly    TKX1003E
导热 PA6
ECOMID    B 汽车领域的应用
PA6
ECOMID    B GF30 汽车领域的应用
PA6
FRIANYL    A3 GF25 V0P1 电气/电子应用领域;   工业应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域 阻燃性 PA6
FRIANYL    B3 GF20 V2 电气/电子应用领域;   工业应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域 磷含量,低(到无);   无卤; 阻燃性 PA6
FRIANYL    B3 GF25 V0 电气/电子应用领域;   工业应用; 汽车领域的应用; 消费品应用领域 磷含量,低(到无);   无卤; 阻燃性 PA6

联系方式
手机:13922979590
电话:0769-88768228
手机访问官网