P 产品展厅 RODUCTS 首页>产品展厅 >PA12-尼龙12原料 >LV-5H Natural
LV-5H Natural
起批量(千克 价格
≥25 ¥42元/千克
  • 供货能力:长期供应
  • 最低订购量:25千克
  • 可销售总数量:90000千克
  • 建议零销价:面议元/千克
  • 发布日期: 2020-07-16
  • 更新日期: 2020-07-16
产品详细说明
型号: LV-5H Natural 品牌: 瑞士EMS
外形尺寸: 100 货号: LV-5H Natural
产品用途: 配件 生产企业: 瑞士EMS
牌号: LV-5H Natural 是否进口:
品名: PPA

LV-5H Natural

 Grilamid® LV-3AH (Cond) Nylon 12

Grilamid® LV-3AH (Dry) Nylon 12

Grilamid® LV-3H (Cond) Nylon 12

Grilamid® LV-3H (Dry) Nylon 12

Grilamid® LV-3H Black 9288 (Cond) Nylon 12

Grilamid® LV-3H Black 9288 (Dry) Nylon 12

Grilamid® LV-3H Natural (Cond) Nylon 12

Grilamid® LV-3H Natural (Dry) Nylon 12

Grilamid® LV-43H (Cond) Nylon 12

Grilamid® LV-43H (Dry) Nylon 12

Grilamid® LV-5H Black 9228 (Cond) Nylon 12

Grilamid® LV-5H Black 9228 (Dry) Nylon 12

Grilamid® LV-5H Natural (Cond) Nylon 12

Grilamid® LV-5H Natural (Dry) Nylon 12

Grilamid® TR 55 (Cond) Nylon 12

Grilamid® TR 55 (Dry) Nylon 12

Grilamid® TR 55 LX (Cond) Nylon 12

Grilamid® TR 55 LX (Dry) Nylon 12

Grilamid® TR 55 LX2 (Cond) Nylon 12

Grilamid® TR 55 LX2 (Dry) Nylon 12

Grilamid® TR 55 LY (Cond) Nylon 12

Grilamid® TR 55 LY (Dry) Nylon 12

Grilamid® TR 55 LZ (Cond) Nylon 12